CCNA

CCNA (Cisco Certified Network Associate) is an information technology (IT) certification from Cisco Systems. CCNA certification is an associate-level Cisco Career certification.

CCNA (Cisco Certified Network Associate) është një teknologji informatike (IT) çertifikim nga Cisco Systems. Certifikimi CCNA është një certifikim i nivelit të asociuar i Cisco Career.

CCNA Security

CCNA Security certification
Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) validates associate-level knowledge and skills required to secure Cisco networks.

CCNA Security certification

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) vërteton njohuritë dhe shkathtësitë e nivelit të asociuar që kërkohen për të siguruar rrjetet Cisco.

CEHv10

The Certified Ethical Hacker (CEH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need. … The CEH exam is ANSI 17024 compliant adding credibility and value to credential members.

The Certified Ethical Hacker (CEH v10) është një program trajnimi etik i besuar dhe i respektuar për hakimin që çdo profesionist i sigurisë së informacionit do të ketë nevojë. … Provimi i CEH është në përputhje ANSI 17024 duke shtuar besueshmëri dhe vlerë për anëtarët e besueshmërisë.

Adresa

Rruga: Kavajes,

Pall. 106, Shk.1 , Ap. 5 ,Tirane

Orari

Kurse Intensive Online per periudhe 5 Javore(Hene, Marte, Merkure, Enjte, Premte, Shtune)  2 Ore ne dite/Secili kurs

Kontakti

+355692088722

Igli Tafaj     itafaj@gmail.com
    Rruga: Kavajes, Pall. 106, Shk.1 , Ap. 5